„Klub Mleczaka“ – jest to ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków, który ma na celu edukację z zakresu profilaktyki stomatologicznej oraz zmianę nawyków higienicznych dzieci i dorosłych: wytworzenie trwałego nawyku higieny jamy ustnej, poprzez regularne szczotkowanie zębów a także spożywanie odpowiednich pokarmów.