Rok szkolny: 2023/2024

Wędrowniczki to grupa 4 latków. Grupa liczy 25 dzieci, wśród których jest 16 dziewczynek i 9 chłopców. Wychowawcą jest Pani Izabela Krawiec, drugi nauczyciel to Pani Anna Siembida-Gil. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach z edukacji przedszkolnej oraz w zajęciach dodatkowych: z języka angielskiego, religii, rytmiki oraz logopedycznych. Dzieci realizują program wychowania przedszkolnego „Drużyna Marzeń” wydawnictwa WSiP. Grupa realizuje 3 programy dodatkowe: „Paluszkowe Maluch, „Cztery pory roku”, „Zabawa sztuką”. Program „Zabawa sztuką” wraz z dziećmi realizuje Pani Ania. Przedszkolaki chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjny, ruchowych, plastycznych. Uwielbiają spacery i zabawę na placu zabaw. Wędrowniczki starają się być samodzielne, koleżeńskie i przestrzegać zasad zgodnego funkcjonowania w grupie.

 

Rok szkolny: 2022/2023

Drużyną Marzeń dzieci czteroletnich w naszym przedszkolu jest grupa Wędrowniczków. Do grupy tej uczęszcza 26 dzieci w tym: 10 dziewczynek i 16 chłopców. Wychowawcą grupy jest mgr Małgorzata Wór, nauczycielem - mgr Klaudia Dudek, nauczycielem współorganizującym -  mgr Daria Dudek oraz niezastąpioną pomocą Katarzyna Smoleń. Dzieci realizują program wychowania przedszkolnego „Drużyna Marzeń” wydawnictwa WSiP. W trakcie pobytu w przedszkolu oprócz niezliczonych aktywności: muzycznych, plastycznych, artystycznych, rytmicznych i ruchowych, dzieci uczą się języka angielskiego, doskonalą swoją mowę na zajęciach logopedycznych oraz pogłębiają wiedzę religijną. Grupa realizuje dwa projekty edukacyjne „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” oraz „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Przedszkolaki doświadczają poprzez zabawę zarówno kierowaną, jak i swobodną wzajemnych interakcji i zawiązują pierwsze przyjaźnie.

Rok szkolny: 2021/2022

"Wędrowniczki" to  grupa 4-latków. Wychowawcą jest mgr Ewelina Żurawicz. Grupa liczy 25 dzieci, w tym 13 dziewczynek i 12 chłopców.  Dzieci są  żywołowe, pogodne i ciekawe świata. Działania w naszej grupie są urozmaicone ‒ mają na celu wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Każdy dzień wypełniony jest zabawą  oraz zajęciami edukacyjnymi. Przedszkolaki bardzo lubią gry i zabawy ruchowe zarówno w sali przedszkolnej, sali gimnastycznej,  jak i na placu zabaw. Z wielką przyjemnością wychodzą też na spacery. Chętnie wykonują prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik, a także uczą się nowych wierszyków oraz piosenek, tańczą przy muzyce. Uwielbiają też zabawy konstrukcyjne i tematyczne. Przedszkolaki starają się być samodzielne, koleżeńskie i przestrzegać zasad zgodnego funkcjonowania w grupie. "Wędrowniczki" uczestniczą  też w zajeciach z języka angielskiego, religii oraz rytmiki. Bardzo chętnie angażują się w akcje charytatywne, biorą udział  w konkursach oraz uroczystościach organizowanych w przedszkolu.  W tym roku nasza grupa uczestniczy w dwóch programach edukacyjnych "Kubusiowi Przyjaciele Natury" i "Czysciochowa Akademia". Dzięki tym programom dzieci nauczą się, jak troszczyć się o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii, dowiedzą się dlaczego watro jeść owoce i warzywa, a także jak  ważny dla naszego zdrowia jest ruch oraz prawidłowa higiena.