Nasza placówka zakwalifikowała się do udziału w projekcie „Zdrowie dzieci”. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci do lat 6 oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów i nauczycieli, personelu przedszkoli.
W ramach projektu realizowane będą warsztaty dla dzieci w przedszkolu oraz szkolenia dla dorosłych – rodziców i nauczycieli promujące zdrową dietę i aktywność fizyczną jako podstawę codziennego stylu życia.

                                                         4fb64b031c494c89794560ad597a08e5.jpg