Rok szkolny: 2023/2024

Poszukiwacze Skarbów to grupa 26 roześmianych, pełnych energii pięciolatków, w tym 10 dziewczynek i 16 chłopców. Wychowawcą grupy jest mgr Małgorzata Wór, nauczycielem – mgr Elżbieta Warchoł , nauczycielem współorganizującym kształcenie - mgr Klaudia Dudek oraz niezastąpioną pomocą Katarzyna Smoleń. Dzieci realizują program wychowania przedszkolnego „Drużyna Marzeń” wydawnictwa WSiP. Grupa bierze udział w projektach edukacyjnych: Ogólnopolskim Programie Czytelniczym „Guzik”, Klubie Mleczaka – programie prozdrowotnym dotyczącym higieny jamy ustnej oraz w projekcie „Sztuka emocji”, mającym na celu przybliżenie i oswojenie dzieci ze światem uczuć i emocji za pomocą sztuki w różnych formach. Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego i religii. Doskonalą swoją mowę w trakcie zajęć logopedycznych, a sprawność ruchową podczas zajęć sportowych i rytmicznych. Poprzez różne aktywności dzieci pogłębiają więzi i uczą się wzajemnej pomocy i szacunku do siebie.

 

Rok szkolny: 2022/2023

 „Poszukiwacze skarbów” to grupa 5-latków. Wychowawcą jest mgr Ewelina Żurawicz, drugi nauczyciel to mgr Daria Dudek. Do oddziału uczęszcza 25 osób: 13 dziewczynek i 12 chłopców. Dzieci chodzą do przedszkola już trzeci rok, znają się dobrze, lubią bawić się ze sobą. W grupie nawiązały się nawet pierwsze przyjaźnie. Przedszkolaki serdecznie przyjęły swoją nową koleżankę i kolegę, którzy dołączyli do nas w tym roku. „Poszukiwacze skarbów” to wesołe, aktywne oraz ciekawe świata dzieci. Bardzo lubią gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej, jak i na placu zabaw. Z wielką przyjemnością wychodzą na spacery. Chętnie wykonują prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik, a także uczą się nowych wierszyków oraz piosenek. Starają się przestrzegać zasad zgodnego funkcjonowania w grupie. Uczestniczą też w zajęciach z języka angielskiego, religii, rytmiki oraz w zajęciach logopedycznych. Chętnie angażują się w akcje charytatywne, biorą udział w konkursach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu. W tym roku grupa uczestniczy w dwóch programach edukacyjnych: „Kubusiowi Przyjaciele Natury” i „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 

 

Rok szkolny: 2021/2022

Grupa „C” Poszukiwacze Skarbów: to 4-5 latki. Grupą opiekuje się dwóch nauczycieli. Wychowawcą grupy jest Pani mgr Katarzyna Kozak, drugim nauczycielem jest Pani mgr Klaudia Dudek. Do oddziału uczęszcza 25 dzieci. Zdecydowaną większość stanowią dziewczynki (14), pozostała część (9) to chłopcy. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć. Dzieci bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw lub podwórku przedszkolnym. Pomimo połączenia przedszkolaków z różnych roczników, starszaki starają się być otwarte na nowe znajomości i chętnie przyjmują w grupie nowe koleżanki i kolegów troszcząc się o nich, opiekując się nimi oraz ucząc zasad obowiązujących w grupie. Z chęcią uczą się nowych wierszy, piosenek i wyliczanek. Pełnią dyżury, z których starają się wywiązywać starannie i sumiennie. Edukacja łączy się z zabawą, przez co wszystkie dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, religii, logorytmiki oraz spędzają czas na kodowaniu. Czas w przedszkolu mija na wspólnej zabawie, zajęciach edukacyjnych, spacerach, wycieczkach – które bardzo lubimy :) Dzieci z grupy „Poszukiwacze Skarbów” w roku szkolnym 2021/2022 biorą udział w programach: „Czyściochowe Przedszkole”, „Mamo, Tato wolę wodę”, „Akademia Kici Koci”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.