Rok szkolny: 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 wychowawcą grupy jest mgr Katarzyna Kozak. Do oddziału uczęszcza 25 dzieci: 14 dziewczynek i 11 chłopców. Wiek 5 lat charakteryzuje się dużą ciekawością świata, a wieku 6 lat dzieci przygotowują się do nauki w szkole. Dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, religii oraz w zajęciach z logopedii grupowej. 5-6-latki przychodzą do przedszkola bardzo chętnie i uczestniczą w różnych zabawach i zajęciach. Bardzo lubią wykonywać prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik. Wiele radości sprawia im nauka tańców oraz śpiewanie piosenek. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. Przed przedszkolakami wiele wycieczek, zabaw, zajęć, spotkań, doświadczeń, które rozwiną ich osobowość i charakter. "Odkrywcy" realizują 5 programów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Grupa w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w innowacji pedagogicznej.

 

Rok szkolny: 2021/2022

Grupa „B” ODKRYWCY: to 5 i 6- latki. Wychowawcą grupy jest Pani mgr Ewa de Ville-Piotrowska. Do oddziału uczęszcza 24 dzieci: 15 dziewczynek i 9 chłopców. Dzieci starają się być samodzielne i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo lubią wykonywać prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik, które ozdabiają salę przedszkolną i korytarz szkolny. Uwielbiają zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego i religii. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć.