Grupa „B” ODKRYWCY: to 5 i 6- latki. Wychowawcą grupy jest Pani mgr Ewa de Ville-Piotrowska. Do oddziału uczęszcza 24 dzieci: 15 dziewczynek i 9 chłopców. Dzieci starają się być samodzielne i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo lubią wykonywać prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik, które ozdabiają salę przedszkolną i korytarz szkolny. Uwielbiają zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego i religii. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć.