Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej ale również wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych, tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała, współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń. Projekt realizowany jest od października do maja na każdy miesiąc przypisane jest inne zadanie.

Październik – SENSORYCZNY TOR PRZESZKÓD

Listopad – MASA PLASTYCZNA

Grudzień – SENSORYCZNA CHOINKA

Styczeń – AKADEMIA SMAKU

Luty – BRUDNE ZADANIE

Marzec – SENSORYCZNA PISANKA

Kwiecień – DŹWIĘKI WOKÓŁ NAS

Maj – SENSORYCZNE PUDEŁKO