Organizując pracę wychowawczo-dydaktyczną

01stosujemy nowoczesne metody pracy, ciekawe formy, różnorodne środki dydaktyczne aby rozbudzić i rozwijać naturalny potencjał i zainteresowania indywidualne dzieci;

02pracujemy w oparciu o własne programy autorskie oraz innowacje pedagogiczne;

03 bierzemy udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych.

Organizując pracę wychowawczo-dydaktyczną:

01stosujemy nowoczesne metody pracy, ciekawe formy, różnorodne środki dydaktyczne aby rozbudzić i rozwijać naturalny potencjał i zainteresowania indywidualne dzieci;

02pracujemy w oparciu o własne programy autorskie oraz innowacje pedagogiczne;

03dbamy o potrzeby i zainteresowania indywidualne dzieci zapewniając im możliwość korzystania z zajęć dodatkowych organizowanych w ramach realizowanych corocznie projektów edukacyjnych i innowacji pedagogicznych;

04w ostatnich latach w przedszkolu były realizowane następujące programy: Czyściochowe Przedszkole, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czyste powietrze wokół nas;

05dzieci mają możliwość brania udziału w zajęciach logopedycznych (najmłodsza grupa);

06największą nagrodą za naszą pracę jest uśmiech dziecka, radość w jego oczach oraz liczne dyplomy za udział w konkursach.