Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko w roku  szkolnym  2023/2024, link:

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=644B73129683EF96!13455&ithint=file%2cdocx&authkey=!AKySIitdonBS-7w