Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Każdemu dziecku tworzy szansę na miarę jego możliwości, wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

⇒ Nasze Przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi.

⇒ Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć. Współpracujemy z wieloma instytucjami i placówkami. Naszym wspólnym celem jest dobro dziecka oraz jego rozwój.

⇒ Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę.

⇒ Głównym założeniem naszej pracy jest: radosny, zdrowy i twórczy przedszkolak.

Misja
Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy. Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i akceptowane. Chcemy, aby bez widocznego wysiłku osiągnęło granice, które będą nas zdumiewały. Aby było pomysłowe, miało bogaty słownik, rysowało, malowało, śpiewało, tańczyło, oraz posiadało niepohamowany głód wiedzy. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

 

AKTUALNOŚCI