Paluszkowe Rozśpiewanki to projekt edukacyjny wspierający rozwój dzieci opierający się na Zabawach Paluszkowych, masażykach i aktywności manualno- plastycznej dzieci. Projekt ma na celu rozwijanie aktywności dziecka małego w zakresie rozwoju mowy i motoryki małej, poprzez wykorzystywanie najprostszych form zabawy. Zabawy Paluszkowe posiadają bardzo dużą wartość dla rozwoju każdego dziecka, dostarczając doznań dotykowych - wpływają na poznanie przez dziecko własnego ciała, własnej odrębności. W istotny sposób pomagają dziecku nawiązać pozytywne relacje z drugą osobą. Zabawy te należą do grupy metod opartych na kontakcie z ciałem i na dotyku, a ich zaletą jest naturalność i prostota, bowiem nie wymagają wykorzystywania żadnych specjalnych pomocy, zabawek, specjalnych pomieszczeń – wystarczy wyobraźnia oraz znajomość prostych dziecięcych wierszyków. Zabawy Paluszkowe dostarczają delikatnych bodźców dotykowych, których siłę i intensywność, w zależności od tolerancji dziecka na dotyk, możemy stopniowo zmniejszać lub zwiększać. Zabawa nie traci swojego sensu przy wycofaniu z zabawy dotyku. Jeżeli dziecko nie pozwala wykonać zabawy na swojej dłoni czy nodze – można ją wykonać na własnej, a dziecko w takiej sytuacji może się tylko przyglądać. Warto więc stosować te zabawy w przypadku dzieci nadwrażliwych na bodźce dotykowe i słuchowe, mając na uwadze stopień nadwrażliwości i indywidualne potrzeby dziecka. Osoba dorosła bawiąca się z dzieckiem poprzez Zabawy Paluszkowe zwraca uwagę na jego części ciała, dzięki czemu dziecko ma wiele okazji, by obserwować własne ciało i je poznać. Zabawy Paluszkowe mimo swojej prostej budowy i struktury posiadają pewne elementarne reguły, których założeniem jest uczenie się przez dziecko kolejnych zasad, dzięki temu stopniowo poznaje ono sens i reguły całej zabawy. W przyszłości umiejętność działania zgodnie z ustalonymi regułami dziecko przeniesie na inne obszary swojego życia. Zabawy Paluszkowe na ogół wyzwalają radosne reakcje u dziecka, ale także aktywizując ruch całego ciała i angażując je emocjonalnie, budując więź z dorosłym – działają relaksująco i wyciszająco.