PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Adam Sikora - Przewodniczący

Agata Sekulska - Zastępca Przewodniczącego

Krystyna Siek - Skarbnik

Michał Surma - Sekretarz

Łukasz Fronc - Członek

Edyta Ludyjan - Członek

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Wysokość składki (rok szk. 2023/2024):

  • 30,00 zł - 1 dziecko uczęszczające do szkoły

  • 40,00 zł - więcej dzieci w szkole

Pieniądze proszę wpłacać na konto:

RADA RODZICÓW Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 W NISKU

ul. Tysiąclecia 12 A   37-400 Nisko

       Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Nisko

       73 9434 1025 2006 1693 1740 0002

Proszę koniecznie wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz  klasę do której uczęszcza.