• Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce odpowiedzialne są: szkoła – osoba do tego wyznaczona, przedszkole – nauczyciel i woźna.

 • Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

8.00 – 9.10 (śniadanie dla grup A, B, C, D)

10.35 – 10.50 (klasa 1a, 1b, 2a, 2b)

11.00 – 11.25 (grupa przedszkolna C i D)

11.35 – 11.50 (klasa 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b)

12.00 – 12.25 (grupa przedszkolna A i B)

12.35 – 12.50 (klasy: 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b)

13.00 – 13.30 (grupy przedszkolne A, B, C, D)

 

 • Uczniowie powinni spożywać posiłki w małych grupach.

 • Podczas przechodzenia do jadalni grupy nie powinny się mijać.

 • Osoby stołujące się mogą wejść do stołówki dopiero po upewnieniu się, że:

      -poprzednia grupa wyszła ze stołówki,

      - pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno-sanitarne polegające na dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł,

       -pomieszczenie zostało wywietrzone.

 • Przed wyjściem do stołówki uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.

 • Uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości i bez pośpiechu zajmować wyznaczone miejsca przy stołach. Przy jednym stoliku powinno znajdować się maksymalnie 2 osoby.

 • Po posiłek uczniowie podchodzą „gęsiego”, z zachowaniem odpowiedniego odstępu, bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania posiłków. Następnie uczniowie biorą ze sobą tace, talerz głęboki, który znajduję się w podgrzewanym dystrybutorze. Uczniowie dostają sztućce oraz pieczywo przez osobę, która wydaje posiłek, przechodząc dalej biorą kompot. Po zjedzeniu pierwszego dania, uczniowie odnoszą talerz i wracają po drugie danie do stanowiska wydawania posiłków. Po zjedzeniu całego zestawu obiadu uczniowie odnoszą tacę wraz z brudnymi naczyniami na wózek specjalnie do tego przeznaczony.

 • Uczniowie klas 1 – 2 otrzymują zupę

 • Uczniowie klasy 3 – 8 zupę nakładają sobie sami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 • W grupie przedszkolnej za bezpieczeństwo dzieci na stołówce odpowiedzialni są nauczyciele i woźna oddziałowa. Na bemarze znajdują się czyste naczynia, które zostają rozniesione na stoły przez woźną. Osobą wyznaczona z kuchni stoi na stanowisku wydawania posiłków.

 • Porządku w stołówce pilnuje intendent.

 • Posiłki uczniom wydaje jedna/dwie osoby zaopatrzona w jednorazowe rękawiczki i maseczkę.

 • Posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min. 600z dodatkiem detergentu lub wyparzane.

 • Po spożyciu posiłku przez uczniów nauczyciel/intendent informuje pracownika obsługi o wyjściu grupy ze stołówki.

 • Pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł, przygotowując stołówkę na wejście kolejnej grupy.

Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce odpowiedzialne są: szkoła – osoba do tego wyznaczona, przedszkole – nauczyciel i woźna

Ważne dokumenty