„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła”

W. Szymborska

biblioteka  DSCN1511  DSCN1515

 

   Biblioteka to miejsce szczególne w każdej szkole: jest ważnym elementem systemu kształcenia i wychowania, wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły. Nasza biblioteka szkolna realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej uczniów i nauczycieli. Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Nisku oraz innymi instytucjami kulturalnymi, wydawnictwami i księgarniami.

Księgozbiór biblioteki przekracza 10 tysięcy woluminów i zawiera:

 • literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • literaturę popularnonaukową z poszczególnych dziedzin wiedzy,
 • zbiory regionalne,
 • wydawnictwa multimedialne,
 • dokumenty wewnątrzszkolne.

Biblioteka wypożycza też podręczniki dla uczniów klas 1 – 8.

Dzięki udziałowi w ministerialnych programach: „Książki naszych marzeń” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  do biblioteki zakupiono ponad tysiąc sto książek z różnych działów (głównie lektury, nowości wydawnicze, albumy,  audiobooki), co znacznie uatrakcyjniło ofertę czytelniczą.

W bibliotece szkolnej można:

 • wypożyczyć książki do domu,
 • skorzystać z księgozbioru podręcznego,
 • szukać informacji,
 • przygotować pracę domową, przy czym skorzystać z zasobów biblioteki,
 • uczestniczyć w konkursach, uroczystościach i spotkaniach z autorami,
 • czytać, odrabiać lekcje, mieć spokój.

W roku szkolnym 2023/2024 biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 – 1200.