HARMONOGRAM RADY PEDAGOGICZNEJ

30.08.2023 r. Konferencja organizacyjna

14.09.2023 r. Konferencja

19.09.2023 r. Spotkanie z rodzicami

12.12.2023 r. Wywiadówka

16.01.2024 r. Konferencja klasyfikacyjna

18.01.2024 r. Wywiadówka

19.01.2024 r. Koniec I semestru

30.01.2024 r. Konferencja podsumowująca I semestr

16.04.2024 r. Wywiadówka

13.05.2024 r. Konferencja szkoleniowa – procedury egzaminu ósmoklasisty

13.06.2024 r. Konferencja klasyfikacyjna

21.06.2024 r. Zakończenie roku szkolnego

02.07.2024 r. Konferencja podsumowująca II semestr