Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Wywiadówka

20 września 2022r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 października 2022r.

Wywiadówka

8 grudnia 2022r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna

10 stycznia 2023r.

Koniec pierwszego semestru

13 stycznia 2023r.

Wywiadówki

12 stycznia 2023r.

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023r.

Wywiadówki

28 marca 2023r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 - 11 kwietnia 2023r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2023r.

Wywiadówki

16 maja 2023r.

Konferencja klasyfikacyjna

19 czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.