Gmina i Miasto Nisko otrzymała dofinansowanie na realizację zadań związanych z utworzeniem wirtualnej strzelnicy w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pn. „ Strzelnica w powiecie 2022”.

Dnia 27.12.2022r. dokonano odbioru końcowego realizowanego zadania, w ramach którego w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nisku, ul. Tysiąclecia 12A, 37-400 Nisko utworzona została wirtualna strzelnica.

Strzelnica przeznaczona jest nieodpłatnie do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi, celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników, ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów, prowadzenia celnego ognia z różnych postaw na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych ukazujących się przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności, wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania oraz szkoleń.

Po zakończeniu obecnie trwających prac przygotowawczo-proceduralnych zostanie udostępniony harmonogram korzystania z wirtualnej strzelnicy. Strzelnica udostępniona będzie do użytkowania od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2033 roku.

Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego.

Dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Nazwa zadania: „Strzelnica w powiecie 2022” nr 3/2022/CWCR

Wartość zadania:   240 204,83 zł

Dofinansowanie:    192 000,00 zł                               

Wkład własny:         48 204,83 zł

ZDJĘCIA