tu jest alt obrazka

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. W roku szkolnym 2021/2022 grupa "C" Poszukiwacze skarbów i Pani Katarzyna Kozak oraz w roku 2022/2023 - grupa 0b "Odkrywcy" wraz z Panią Katarzyną Kozak bierze czynny udział w niniejszym programie.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.