Innowacja „Aktywny Rodzic” obejmuje dzieci z grupy „Bystrzaki” – 4, 5, 6 latki oraz ich rodziców. Będzie trwała od 1.10.2023r, do 31.06.2024r. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nisku. Innowacja ta polegać będzie nie tylko na obecności rodziców we wszelkiego typu zajęciach w przedszkolu, co na ich czynnym udziale w nich. Takie zajęcia odbywać się będą systematycznie, zgodnie z planami współpracy z rodzicami. Materiał będzie realizowany jako cykl zajęć, spotkań i uroczystości, zgodnie z podstawą programową.