Program "Świat w przedszkolu" w roku szkolnym 2022/2023 realizują grupy 0A i 0B. Celem programu jest pokazanie poprzez zabawę i rozmowy, że wszyscy jesteśmy częścią świata. Odległe geograficznie wydarzenia wpływają na nas i mamy wpływ na to co się dzieje na innych kontynentach. Program wpisuje się w założenia edukacji globalnej i skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu współzależności oraz wzmacnianiu otwartości na różnorodność. Program składa się z 5 modułów tematycznych:

  • Noc i dzień – Jak wygląda Ziemia z różnych perspektyw?
  • Ciepło i zimno – Czym są zmiany klimatu?
  • Woda i życie – Co się dzieje, gdy nie ma wody?
  • Jedzenie i konsumpcja – Skąd pochodzi to, co jemy i pijemy?
  • Migracje i integracja – Dlaczego ludzie opuszczają swoje miejsca zamieszkania?