Głównym celem niniejszego projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. Dzięki projektowi dzieci doskonalić będą umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości( część materiałów w miarę możliwości i pory roku dzieci będą przynosiły z domu, parku itp), koncentracji i skupienia, współpracy. Projekt ,,Kreatywny Przedszkolak” to przede wszystkim świetna zabawa niosąca za sobą wiele korzyści dla dzieci. 😉