Grupa „C” Poszukiwacze Skarbów wraz z wychowawcą w roku szkolnym 2021/2022 włączyła się do programu „e-WF Sprawność i Zdrowie” pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.
Zadania programu „e-WF Sprawność i Zdrowie”:
• umożliwia rzetelną diagnozę kondycji dzieci,
• nowoczesny system pozwala na generowanie wybranego testu dla każdego dziecka,
• daje dostęp do innowacyjnego systemu testowania sprawności, wydolności oraz wiedzy z Wychowania Fizycznego oraz Edukacji Zdrowotnej dla wszystkich nauczycieli WF w placówce,
• daje możliwość badania aktywności fizycznej dzieci.