Grupa „C” Poszukiwacze Skarbów: to 4-5 latki. Grupą opiekuje się dwóch nauczycieli. Wychowawcą grupy jest Pani mgr Katarzyna Kozak, drugim nauczycielem jest Pani mgr Klaudia Dudek. Do oddziału uczęszcza 25 dzieci. Zdecydowaną większość stanowią dziewczynki (14), pozostała część (9) to chłopcy. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć. Dzieci bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw lub podwórku przedszkolnym. Pomimo połączenia przedszkolaków z różnych roczników, starszaki starają się być otwarte na nowe znajomości i chętnie przyjmują w grupie nowe koleżanki i kolegów troszcząc się o nich, opiekując się nimi oraz ucząc zasad obowiązujących w grupie. Z chęcią uczą się nowych wierszy, piosenek i wyliczanek. Pełnią dyżury, z których starają się wywiązywać starannie i sumiennie. Edukacja łączy się z zabawą, przez co wszystkie dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, religii, logorytmiki oraz spędzają czas na kodowaniu. Czas w przedszkolu mija na wspólnej zabawie, zajęciach edukacyjnych, spacerach, wycieczkach – które bardzo lubimy :) Dzieci z grupy „Poszukiwacze Skarbów” w roku szkolnym 2021/2022 biorą udział w programach: „Czyściochowe Przedszkole”, „Mamo, Tato wolę wodę”, „Akademia Kici Koci”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.