Zdjęcia rok szkolny 2023-2024

Zdjęcia archiwalne

 

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.

Świetlica szkolna działa w dwóch pomieszczeniach w piwnicy naszej szkoły i  jest miejscem, w którym uczniowie mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. 

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom klas I-III opieki  w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Dodatkowo dzieci przebywające w świetlicy biorą udział w licznych zajęciach organizowanych przez opiekunów. W tym roku są to m.in.: zajęcia plastyczne, ruchowe, gry i zabawy stolikowe. Nasi uczniowie biorą również udział w szeregu zabawach tematycznych.

Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają także z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów animowanych czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili. Dużym zainteresowaniem cieszą się zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym.

W naszej świetlicy wdrażamy uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb, staramy się wyrobić w wychowankach umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi i zgodnego współdziałania w grupie.

Stale prowadzone są pogadanki na temat kultury zachowania, a także bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły, podczas zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw, w trakcie oczekiwania i wsiadania do autobusów, przebywania w stołówce szkolnej oraz przed dłuższymi przerwami  (np. ferie zimowe, wakacje letnie). Podejmuje się również działania eliminujące negatywne zachowania i wzmacniające pozytywne postawy. Wychowawcy świetlicy ściśle współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.

Wychowawcami świetlicy szkolnej są: mgr Maria Kotuła oraz mgr Barbara Żółkoś.

Zdjęcia z poprzednich lat