Rodzice lub prawni opiekunowie opłatę dokonują bezpośrednio u intendenta najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca

 

Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

8.00-  (śniadanie dla grup D, E)

8.30 (śniadanie dla grup A, B, C)

10.35 – obiad (klasa 1a, 1b, 2a, 2b)

11.00 – obiad (grupa przedszkolna D i E)

11.30– obiad (grupa przedszkolna C)

11.35 – obiad (klasa 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b)

12.00 – obiad (grupa przedszkolna A i B)

12.35 – obiad (klasy: 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b)

12.50- podwieczorek (grupy przedszkolne C, D, E)

13.10- podwieczorek (grupy przedszkolne C, D, E)

STOŁÓWKA SZKOLNA


- Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce odpowiedzialne są: szkoła- osoba do tego wyznaczona, przedszkole – nauczyciel i woźna.

- spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

- uczniowie powinny spożywać posiłki w małych grupach

- podczas przechodzenia do jadalni grupy nie powinny się mijać

- osoby stołujące się mogą wejść do stołówki dopiero po upewnieniu się, że:

            - poprzednia grupa wyszła ze stołówki,

            - pracownik obsługi wykonał zabiegi higieniczno- sanitarne polegające na dezynfekcji blatów stołów i poręczy krzeseł,

            - pomieszczenie zostało wywietrzone.

 - przed wejściem do stołówki uczniowie zobowiązani są dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk.

- uczniowie powinni wchodzić do stołówki jeden za drugim, w bezpiecznej odległości i bez pośpiechu, zajmować wyznaczone miejsce przy stołach,

- po posiłek uczniowie przychodzą „gęsiego”, z zachowaniem odpowiedniego odstępu, bez tłoczenia się przy stanowisku wydawania posiłków. Po zjedzeniu pierwszego dania , uczniowie odnoszą talerz i wracają po drugie danie do stanowiska wydawania posiłków.

 • - uczniowie klas 1-5 otrzymują zupę

  - uczniowie klas 6-8 zupę nakładają sobie sami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  - w grupie przedszkolnej za bezpieczeństwo dzieci na stołówce odpowiedzialni są nauczyciele i woźna oddziałowa.

  - porządku w stołówce pilnuje intendent

  - Posiłki uczniom wydaje jedna/dwie osoby zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki i maseczkę.

  - posiłki podawane są uczniom na talerzach umytych w temperaturze min.60 0 C z dodatkiem detergentu lub wyparzane.

  - pracownik obsługi dezynfekuje blaty stołów i poręczy krzeseł, przygotowując stołówkę na wejście kolejnej grupy.

Ważne dokumenty