Pośród wiejskiej zabudowy, pięknych ogrodów i lasów zamieszkuje stado niepospolitych zwierząt. Są wśród nich  flamingi, wielbłądy, lamy, mnóstwo kaczek i gęsi,  a nawet strusie. Przydomowy zwierzyniec to 60 ssaków oraz około 300 ptaków żyjących w zagospodarowanych zagrodach i wolierach. 27 września to niezwykłe miejsce odwiedzili uczniowie klas 6a i 5b.