GODZINY PRACY

Poniedziałek  725-1500

Wtorek          1200- 1500

Środa               725-1500

Czwartek        nieczynne

Piątek             725-1500

 

Do zadań higienistki szkolnej należy profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w szkole.

Higienistka szkolna wykonuje:

- testy przesiewowe tj- pomiary wysokości i masy ciała, badanie ostrości wzroku, badanie postawy, pomiaru ciśnienia

- prowadzi profilaktykę próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi u uczniów klas I-VI

- udziela pomocy w przypadku nagłych zachorowań i urazów

- prowadzi poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi i szkolnymi, edukację zdrowotną oraz dokumentację medyczną uczniów.

Barbara Lemke