Międzynarodowy Dzień Mediacji 20 października 2022 roku przypada obchodzony na całym świecie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Celem tego święta jest uświadamianie ludziom, że wiele sporów można rozwiązać ugodowo, bez konieczności występowania na drogę sądową.

Czym jest mediacja? Mediacja jest sposobem ugodowego załatwiania sporów. Polega na wypracowywaniu przez obie strony kompromisu w obecności i przy pomocy mediatora. W wypadku wypracowania kompromisu strony zawierają ugodę. Mediacja przydaje się wszędzie tam gdzie możliwe jest rozwiązanie sporu za pomocą ugody. Mediacja szkolna i rówieśnicza: To rozwiązywanie różnych sporów i konfliktów w szkole bez przemocy i agresji. Może dotyczyć konfliktu między poszczególnymi uczniami w szkole, między uczniem a nauczycielem, między rodzicem a uczniem itp.

Pięć zasad ważnych w procesie mediacji:
– zasada dobrowolności (wola udziału obu stron w procesie);
– zasada bezstronności (mediator daje każdej ze stron równe prawa, nie preferuje żadnej);
– zasada poufności (mediator zachowuje przebieg procesu mediacji dla siebie. Na zewnątrz przekazuje tylko to, co zostanie uzgodnione i na co uzyska zgodę stron.);
– zasada akceptowalności (osoba mediatora jest bez zastrzeżeń akceptowana przez obie strony konfliktu);
– zasada neutralności (mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu, nie ocenia, nie sugeruje rozwiązań).

    Nasi uczniowie, członkowie Klubu Mediatora Rówieśniczego przygotowali kilka ciekawych aktywności z okazji Dnia Mediacji. Na drzwiach sal lekcyjnych pojawiły się optymistyczne hasła, które miały za zadanie poprawiać nam humor i pozytywnie nastawiać do życia. Na parterze przy głównym wejściu można było zapoznać się z gazetką informującą o tym czym jest mediacja i dlaczego warto rozwiązywać konflikty polubownie. Każdy (uczeń, nauczyciel, pracownik) miał możliwość napisać coś miłego dla innych i przywiesić zapisane słowa na tablicy korkowej "Życzenia dla przyjaciela". W ramach zachęty do polubownego rozwiązywania konfliktów starsi koledzy odwiedzili młodszych uczniów z klas 1-3 i przeczytali im bajkę, o tym, że życie w zgodzie jest znacznie lepsze od bycia skonfliktowanym z kimkolwiek.

 

"Mediacja ma Moc" - takie hasło przyświeca II. Ogólnopolskiemu Konkursowi na Symulację Mediacji, organizowanemu przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Sąd Okręgowy w Rzeszowie i Podkarpackie Centrum Mediacji.
W tegorocznej edycji udział w nim wzięli uczniowie naszej szkoły członkowie Klubu Mediatora Rówieśniczego: Natalia, Gabrysia, Daria, Paulinka, Ola i Bartek.