Opłata za obiady za miesiąc listopad wynosi 19 x 4,00 zł= 76,00 zł

Rodzice lub prawni opiekunowie opłatę dokonują bezpośrednio u intendenta najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca