Rada Rodziców

Odsłony: 8117

 Rok szk. 2018/2019

Przewodniczący- Adam Sikora

Z-ca- Edyta Kożuszko

Skarbnik- Anna Serafin

Sekretarz- Szczepan Warchoł

Członkowie- Artur Zawiślak, Anna Reca

 

 REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

Wysokość składki (rok szk. 2018/2019):

  • 20,00 zł- 1 dziecko w szkole

  • 30,00 zł- więcej dzieci w szkole

Pieniądze można wpłacać w szkole do wychowawców klas lub na konto

RADA RODZICÓW PSP5 W NISKU

ul.Tysiąclecia 12 A   37-400 Nisko

       Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Nisko

       73 9434 1025 2006 1693 1740 0002

(wpisać proszę koniecznie z której klasy pochodzi wpłata, imię i nazwisko)