Archiwalne- programy unijne

Odsłony: 5756

Od września 2011r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych”(w gminie Nisko).

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów naszej szkoły poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III poprzez:

•    zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowi.

•    zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania.

•    zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy logopedycznej udzielanej dzieciom.

 

W ramach projektu będą prowadzone bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klasy I-III:

•    zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

•    zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu trudności matematycznych.

•    zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

•    zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy .

•    zajęcia rozwijające zdolności dla dzieci szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych.

 

Na potrzeby efektywnego prowadzenia zajęć szkoła została  wyposażona  w nowoczesne pomoce naukowe.

---

Program "Owoce w szkole" skierowany jest do ucz. kl l-3 szkół podstawowych.Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

  Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się : świeże owoce, świeże warzywa, soki owocowe, warzywne oraz owocowo warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazową porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

 

---

27 listopada 2011 

 Program edukacji w zakresie higieny jamy ustnej "Radosny uśmiech- Radosna Przyszłość" dla uczniów kl. I szkoły podstawowej.

Celem programu są:

-wdrożenie nawyków higienicznych dotyczących przede wszystkim nauki prawidłowego szczotkowania zębów u dzieci ,
-podniesienie wśród dzieci odpowiedzialności za higienę jamy ustnej,
-zachęcenie rodziców do współdziałania z dziećmi na rzecz prawidłowej higienę jamy ustnej,

Uczniowie klas  pierwszych otrzymali bezpłatnie od firmy „Colgate” wyprawkę -zestaw go higieny jamy ustnej.

---

27 listopada 2011 

Program "5 porcji warzyw, owoców lub soku"

   Program jest kolejną już inicjatywą podjętą przez Stowarzyszenie Krajowej Unii Producentów Soków, której cel stanowi kształtowanie od najmłodszych lat świadomości i właściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków. Patronami honorowymi programu są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz większość wojewódzkich kuratoriów oświaty, a partnerem merytorycznymi został Instytut Żywności.(więcej>>)

---

25 listopada 2009

"Radosna szkoła”

   Od września 2009r. uczestniczymy w rządowym programie „Radosna szkoła-kraina sprawności i zdrowia” .W ramach programu powstały miejsca zabaw w budynku szkoły (sala nr12 i sala do ćwiczeń nr 01), których zadaniem jest zapewnienie- zgodnie z naturalnymi warunkami rozwojowymi dzieci możliwości organizacji zabaw ruchowych. Miejsca zabaw będą mogły być wykorzystywane nie tylko w czasie zajęć świetlicowych, ale także podczas przerw czy wybranych lekcji (wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające aktywność fizyczną i rozwój intelektualny dzieci).

  Pliki do pobrania:

Założenia programu – pobierz;

Zasady wsparcia – pobierz;

Projekt – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia – pobierz;

Projekt – Uchwała Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wpierania w latach 2009-2011 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia” – pobierz;

Projekt - Załącznik do Uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego programu wpierania w latach 2009-2011 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia” – pobierz;

---

Od września 2009r. bierzemy udział w programie „Doskonałe Mleko w Szkole”, który jest częścią programu „Szklanka mleka” administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego w ramach mechanizmu „Dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”.

   W ramach Programu do placówek oświatowych dostarczane jest pasteryzowane mleko białe oraz smakowe (czekoladowe, waniliowe w cenie 0.21zł), a także jogurty smakowe BiFi bez sztucznych dodatków w kartonikach ze słomką o pojemności 0.25l w cenie 0.30zł.

Wiecej na temat programu dowiedzieć się można na stronie internetowej http://www.mlekowszkole.pl

 

---

Od stycznia 2009r. realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.
  Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:
1.językowej (język ojczysty i obcy),
2.matematyczno - przyrodniczej,
3.artystycznej i ruchowej,
4.komunikacyjno - informacyjnej,
5.społecznej (intra i interpersonalnej).
      Wprowadzenie nowych treści i metod odbywać się będzie na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych. Praca z dziećmi będzie prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Twórczy nauczyciel, uczestnicząc w projekcie, ma szansę na realizację autorskiego pomysłu, nie ograniczonego sztywnymi ramami realizowanego programu nauczania.

Okres pierwszego etapu kształcenia jest okresem szczególnym, gdyż pierwsze lata doświadczeń szkolnych decydują o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy, rozwijają zainteresowania.

Projekt realizowany jest w naszej szkole III etapach:

 I etap projektu realizuje p.Elżbieta Waniewska z klasą 2a,

II etap- p.Ewa Pasiak z klasą 1b

III etap- p.Zofia Krygier z klasą 1a.

  Od 3 stycznia klasa I „a” (wych. Zofia Krygier) realizuje Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze trzech godzin tygodniowo.
   Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno - przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej, i społecznej.
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w trzech Ośrodkach Zainteresowań.

   W ramach Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” uczniowie klasy I „a” wykonali pracę plastyczną na konkurs „Jestem pierwszakiem – odkrywcą przyrody”. Jest to praca zbiorowa, wykonana wyłącznie z naturalnych materiałów (nasion, kory drzew, patyczków, słomy, ścinków materiałów).


Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.pierwszaki.eu.

---

Świetlica Środowiskowa    „Otwarte drzwi” działa ona od września 2009 r. do 31 marca 2010 r.

Świetlica jest czynna w: poniedziałki, wtorki, środy
od godz. 15:30 do 18:30 (w sali 04)

Harmonogram zajęć:


poniedziałek:
 
15:30 – 15:45 – zbieranie się uczestników zajęć
15:45 – 16:45 – zajęcia plastyczne: Zofia Krygier
16:45 – 17:15 – odrabianie prac domowych; nauka indywidualna, w grupach
17:15 – 18:15 – gry i zabawy rozwojowe: Jolanta Szarek
18:15 – 18:30 – sprzątanie, podsumowanie dnia

wtorek:

15:30 – 15:45 – zbieranie się uczestników zajęć
15:45 – 16:45 – zajęcia lalkarskie: Tomasz Żbik
16:45 – 17:15 – odrabianie prac domowych; nauka indywidualna, w grupach
17:15 – 18:15 – gry logiczne i planszowe: Barbara Gancarz
18:15 – 18:30 – sprzątanie, podsumowanie dnia

środa:

15:30 – 15:45 – zbieranie się uczestników zajęć
15:45 – 16:45 – zajęcia teatralne: Monika Piędel
16:45 – 17:15 – odrabianie prac domowych; nauka indywidualna, w grupach
17:15 – 18:15 – zajęcia sportowe: Bożena Chylińska
18:15 – 18:30 – sprzątanie, podsumowanie dnia

Podczas zajęć za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają nauczyciele.
Uczniowie, którzy wychodzą ze świetlicy wcześniej proszeni są o pisemne zwolnienia od  rodziców.

 

Organizatorzy:
Monika Piędel i Barbara Gancarz

Autorzy projektu: Monika Piędel i Barbara Gancarz

Zarządzanie projektem; organizacja pracy świetlicy: Monika Piędel i Barbara Gancarz

Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami:

  • Zofia Krygier
  • Jolanta Szarek
  • Tomasz Żbik
  • Barbara Gancarz
  • Monika Piędel
  • Bożena Chylińska
Finanse projektu: Henryka Delor

Strona internetowa: Beata Śnieżek