Ofiaruj drugiej osobie... NOWE ŻYCIE!

Odsłony: 688

(Więcej informacji >>)

Rejestrację prowadzić będą wolontariusze w niżańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. W naszej szkole pomagać w przygotowaniach akcji będą uczniowie z kl.4a. (koleżanki i koledzy Madzi czekającej na przeszczep szpiku). Historia Madzi.

Oddanie komórek macierzystych jest bezpieczne dla dawcy. Historia dawcy z Niska

Zarejestrować może się każdy, kto jest zdrowy i jest między 18. a 55. rokiem życia, który waży minimum 50 kg i przy tym nie ma dużej nadwagi.

   Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej próbki materiału genetycznego zostaną określone cechy zgodności antygenowej.

 
Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL oraz podać 2 numery telefonu do kontaktu. Rejestrując się, należy pamiętać, że to bardzo poważna decyzja, od której może zależeć ludzkie życie. W przypadku, gdy to my jesteśmy genetycznym bliźniakiem pacjenta, dajemy mu szansę na powrót do zdrowia. Dla nas to tzw. 5 minut - dla kogoś to NOWE życie. Akcja związana jest z ciężką chorobą Madzi - białaczką szpikową.

 

Linki:

Jak zarejestrować się jako dawca komórek macierzystych?  Fundacja DKMS 

Jak wygląda pobranie komórek macierzystych? Fundacja DKMS 

Kim jest dla mnie dawca szpiku? Adaś Lewandowski 

To cud, że żyję - Adaś Lewandowski

Żyję dzięki dawcy szpiku

https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

https://www.dkms.pl/pl/historie-dawcow

 

Mama Madzi

Koordynator akcji w szkole, wychowawczyni Madzi- Beata Śnieżek