Wewnątrzszkolny regulamin

Odsłony: 3562

Wewnątrzszkolny regulamin dotyczący wymagań stawianych uczniom PSP Nr 5 w Nisku

Zabrania się:

 • Noszenia obuwia innego niż obuwie sportowe (tekstylne) na jasnych spodach lub kapci na gumowych spodach.
 • Niszczenia sprzętu i innego mienia szkoły.
 • Wynoszenia i niszczenia kwiatów doniczkowych.
 • Wulgarnego i niekulturalnego zachowania się w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Farbowania włosów, noszenia niestosownych fryzur (np. dredy, irokezy, … )
 • Malowania paznokci, ust i oczu.
 • Noszenia więcej niż jednej pary kolczyków przez dziewczęta.
 • Noszenia kolczyków przez chłopców.
 • Śmiecenia na korytarzach w klasach i wokół szkoły.
 • Siadania na parapetach, otwierania okien.
 • Narażania zdrowia i życia kolegów poprzez podstawianie nóg, zabierania kapci i bójki.
 • Wychodzenia poza teren szkoły podczas przerw i lekcji.
 • Palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek.
 • Korzystania i bawienia się telefonami komórkowymi na lekcjach. (Dopuszcza się używania telefonów komórkowych wyłącznie na odpowiedzialność rodziców – szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione, zgubione aparaty telefoniczne, tablety. W czasie lekcji telefony muszą być wyłączone i schowane).
 • Zaznaczania strojem, fryzurą lub zachowaniem przynależności do nieformalnych subkultur młodzieżowych.