Regulamin wycieczki autokarowej

Odsłony: 704

 

 1. Do autokaru wsiadamy i zajmujemy miejsca w kolejności ustalonej przez nauczyciela.
 2. Legitymacje uczniowskie, pieniądze i wartościowe przedmioty dokładnie zabezpieczamy. Sami ponosimy za nie odpowiedzialność.
 3. Uczniowie posiadają zezwolenie rodziców na wzięcie udziału w wycieczce.
 4. Mamy odpowiedni ubiór i obuwie.
 5. W autokarze nie spożywamy pokarmów mogących zanieczyścić jego wnętrze.
 6. Śmieci wyrzucamy do przygotowanych koszy lub pojemników obok foteli.
 7. Podczas jazdy słuchamy objaśnień nauczyciela, nie zmieniamy miejsc, nie wstajemy z foteli, nie hałasujemy.
 8. Wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłaszamy natychmiast nauczycielowi.
 9. Zachowujemy szczególną ostrożność w terenie górzystym i podczas zwiedzania wysoko położonych punktów widokowych.
 10. Podczas zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów, wystaw nie dotykamy eksponatów, uważnie słuchamy objaśnień przewodnika lub nauczyciela.
 11. Nie oddalamy się od grupy, chyba że nauczyciel pozwala zwiedzać indywidualnie.
 12. W zwiedzanych obiektach nie hałasujemy, nie spożywamy żadnych pokarmów, nie siadamy w miejscach do tego nie przeznaczonych
 13. Na miejsca zbiórek przychodzimy zawsze punktualnie.
 14. Na trasie prowadzi przewodnik lub nauczyciel
 15. Czas i miejsce odpoczynku wyznacza nauczyciel.
 16. Podczas wędrówki nie hałasujemy, nie śmiecimy, nie chodzimy na skróty, nie niszczymy przyrody żywej i nieożywionej